czwartek, 30 maja 2013

powiedz mi twe imię a powiem ci kim jestes


jod, he, waw, he - cztery hebrajskie litery oznaczające imię Boga... W Starym Testamencie występuje blisko 6800 razy. W Nowym Testamencie nie występuje wcale.
Ciąg spółgłosek dla współczesnych zupełnie nieczytelny...
zatem Jahwe czy może Jehowa?
Jestem tym, który jest - Jahwe...
ale w Biblii można spotkać też inne formy jakimi lud zwracał się do Boga. I tak mamy też:
Adonai - Pan
Elohim (El 'oim) - mój Bóg, On
El Sabaoth - Pan Zastępów
Szema - Słuchaj
W Talmudzie istnieje zakaz wymawiania imienia Boga. Głośno to Imię może wypowiedzieć tylko Najwyższy Kapłan tylko w obrębie Świątyni Jerozolimskiej i to tylko kilka razy w roku w czasie największych świąt religijnych. Józef Flawiusz w dziele Dawne dzieje Izraela, w swoim komentarzu do objawienia przez Boga swojego imienia Mojżeszowi, napisał: „I wyjawił mu Bóg swoje imię, którego dotąd nie znał żaden człowiek; tego imienia nie wolno mi tu podać."
Współczesny zapis imienia Boga wygląda następująco:

JESTEM KTÓRY JESTEM
JAHWE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz